برگزاری کنسرت هنرجویان سنتور به سرپرستی سرکار خانم رویا یزدانی در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷