خسرو فرهنگی
خسرو فرهنگی
instagram icon aparat icon

خسرو فرهنگی


مدرس ساز پیانو


banner ostad

بیوگرافی :

اميرخسروفرهنگي

متولد ١٣٦٣موسيقي راازسال ١٣٨٦آغازنمودم.ابتدابادوره سلفژنزداستادمحمدعلي ميري ونوازندگي پيانورانزدمحمدهادي اوجي ادامه دادم.تابه حال اجراهاي متعددي در سالنهاي كوچك داشته و هم اكنون نزد استاد دلبر حكيم آوا علوم نوازندگي را مي آموزم.