رویا یزدانی
رویا یزدانی
instagram icon aparat icon

رویا یزدانی


مدرس ساز سنتور


banner ostad

بیوگرافی :

شروع فعالیت از سال 1374 و شروع تدریس از سال 1379
سابقه تدریس موسیقی : 17 سال
سابقه فعالیت کلینیکی ( موسیقی درمانی ) : 25سال
وی سنتور را نزد اساتید مسعود راستی و رضا صلاحی آموخته است . همچنین ریتم شناسی و تنبک را نزد اساتید مهدی بناکار ، رضا کواری ، مسعود تورع و علیرضا بهرامی فرا گرفته است .
مربی گری کودک را نزد استاد کریم ده بزرگی
سنتور نوازی را نزد استاد حامد مهاجر