عباس جعفری
عباس جعفری
instagram icon aparat icon

عباس جعفری


مدرس ساز کمانچه


banner ostad

بیوگرافی :


عباس جعفری شروع نوازندگی خود را از سال 1379نزد جناب آقای محسن عظیمی آغاز کرده است . از سال 1384 به فراگیری ساز کمانچه نزد اساتید ، اردشیر کامکار و شروین مهاجر پرداخته است.
در سوابق وی می توان به :
  • همکاری با صدا و سیمای فارس از سال 1384
  • تدریس در آموزشگاه های معتبر از سال 1385
  • اجراهای متعدد داخلی و خارجی
  • همکاری با گروه های خموش ، سپهر ، هنگام و ...
اشاره کرد.