قطعه گفتگو
طرحی برای دو نوازی تمبک
اثر مسعود تورع
نوازندگان:مسعود تورع،ارسلان گل مکانی