نی

ساز نی از ساز های بادی کُهن و از جنس گیاه نِی است که طول آن از شش گره و هفت بند تشکیل شده است. تعداد 5 پنج سوراخ در طرف جلو و یک سوراخ در قسمت عقب نِی قرار دارند. سوراخ های پنج گانه نِی از پایین به بالا شماره گذاری می شوند.

ساختار نی

نی هفت‌بند از گیاه نی ساخته می‌شود. برای ساخت این گونه نی آن را طوری برش می دهند که از سر تا ته آن شامل هفت بند شود و اخیراً به صورت مصنوعی (نی اصلاح شدهٔ مصنوعی) نیز ساخته شده‌است. نی هفت بند یا به اصطلاح نی متشکل از ۵ سوراخ در جلو و یک سوراخ در پشت آن است که توسط انگشتان دوم و چهارم از یک دست و انگشتان اول تا چهارم از دست دیگر پوشیده می‌شوند.