محسن آهنگیان

محسن آهنگیان

محسن آهنگیان
instagram icon aparat icon

محسن آهنگیان


مدرس تار و سه تار


banner ostad

بیوگرافی :


محسن آهنگیان کارشناس موسیقی و سرپرست گروه خنیا
مدرس تار و سه تار
ساز سه تار را نزد اساتید مرتضی قبولیان،مسعود شعاری،بهروز همتی و بهداد بابایی فراگرفت.
فرا گیری تئوری موسیقی و هارمونی نزد اساتید هدی پروانه،امیر اسلامی،زنده یاد حامد مهاجرو پروفسور تنگیز مقام سوم جشنواره ی موسیقی فجر و مقام نخست و دوم جشنواره ی موسیقی فارس.

اولین قدم در راه آموزش موسیقی اعتماد به کادری مجرب و تحصیل کرده است .
آموزشگاه موسیقی طلوع شیراز مکانی امن برای تجربه آموزشی موفق می باشد .