نهمین جشنواره موسیقی فارس

نهمین جشنواره موسیقی فارس در دو بخش رقابتی و غیررقابتی از ۱۱آذرماه تا ۱۷ آذرماه در تالار حافظ و تالار احسان شیراز برگزار شد. در این مراسم از تمبر اختصاصی یادبود استاد احمد پژمان و استاد محمدرضا درویشی رونمایی شد؛ همچنین دهمین نشان مفاخر فارس نیز به موسیقیدان شیرازی، حسن صفری تقدیم شد.

گروه مقامی ریژوان

گروه مقامی ریژوان ، مقام دوم جشنواره موسیقی استان فارس در بخش مقامی

گروه کوبه ای تنن

گروه کوبه ای تنن گروه منتخب کوبه ای در جشنواره موسیقی استان فارس به سرپرستی مسعود جهان بزرگی

گروه موسیقی باران

گروه موسیقی باران کسب مقام نخست جشنواره موسیقی استان فارس در بخش ایرانی به سرپرستی امیر حسین دادور و آهنگ سازی مسعود تورع