آموزشگاه موسیقی طلوع

کنسرت مشترک هنر جویی آموزشگاه موسیقی طلوع و آموزشگاه موسیقی چاوش

هنر جویان آموزشگاه موسیقی چاوش در کنار هنر جویان آموزشگاه موسیقی طلوع در تاریخ جمعه دوم آذر ماه 1397 د رآموزشگاه موسیقی طلوع به اجرای کنسرت هنر جویی پرداخته اند و ضمن تمرین و تجربه اجرای زنده ، دقایقی دلنشین و گوش نواز را برای حضار رقم زدند. با آرزوی موفقیت برای هنرجویان عزیز هر دو آموزشگاه .

شمارا به دیدن تصاویر این کنسرت هنر جویی دعوت می کنیم.